Saada oma lugu.

Kas oled valmis teistega jagama, kuidas koostöö Southwestern Consultinguga on sinu elu mõjutanud? See on sinu võimalus! Jaga meiega oma SWC lugu.

Tagasisidet saad saata siin:

Tagasisidet saad saata siin:

 

Tagasiside avaldamise nõusolek

Käesoleva tagasisidevormi esitamisega annan nõusoleku oma tagasiside, sellega seotud fotograafiliste või digitaalsete kujutiste ja visuaalsete materjalide vajadusel tasuta kasutamiseks, postitamiseks, omistamiseks ja paljundamiseks („tagasiside kasutamine") Southwesterni, selle esindajate, töövõtjate ja määratud isikute poolt seoses Southwesterni ja sellega seotud ettevõtete, nende õigusjärglaste ja määratud isikute turunduse, reklaamikampaaniate, esitluste, veebisaitide, sotsiaalmeedia lehtede ja müügitegevusega.

Lisaks annab saatja loa ja nõustub käesolevaga kujutiste, fotode, digitaalsete piltide ja/või tagasiside kasutamisega vastavalt eespool toodud piltide kasutamise ja/või tagasiside kasutamise reeglitele Southwesterni ja sellega seotud ettevõtete, õigusjärglaste ja määratud isikute poolt ning vastav luba ja nõusolek kehtib, kuni see selgesõnaliselt kirjalikus vormis tagasi võetakse. Oma loa ja nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb saata e-kiri aadressile marketing@southwesternconsulting.com.

Käesoleva vormi esitamisega annan nõusoleku mitte esitada ning vabastada Southwestern ja sellega seotud üksused, nende õigusjärglased ja määratud isikud („nõuetest vabastatud isikud") mis tahes kaebustest, nõuetest, kohustustest ja kulutustest, mis tulenevad ülalkirjeldatud kujutiste ja/või tagasiside kasutamisest tingimusel, et nõuetest vabastatud isikud peavad kinni nende kasutamise reeglitest ja mis tahes tühistamisteadetest, mis on esitatud nõuetekohaselt ja vastavalt käesolevatele tingimustele.